آهن کیان لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(ریال) قیمت شگفت انگیز(ریال)
ورق سیاه برشی ضخامت ۱۰ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۱۰ میل 208000 208000
ورق سیاه برشی ضخامت ۱۲ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۱۲ میل 208000 208000
ورق سیاه برشی ضخامت ۲۰ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۲۰ میل 215000 215000
ورق سیاه برشی ضخامت ۳۰ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۳۰ میل 215000 215000
ورق سیاه برشی ضخامت ۲۵ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۲۵ میل 215000 215000
ورق سیاه برشی ضخامت ۱۵ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۱۵ میل 208000 208000
ورق سیاه برشی ضخامت ۸ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۸ میل 190000 190000
ورق سیاه برشی ضخامت ۶ میل ورق سیاه برشی ضخامت ۶ میل 190000 190000
لوله جدارچاه سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸ میل لوله جدارچاه سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸ میل 266000 266000
لوله جدارچاه سایز ۱۴ اینچ ضخامت ۸ میل لوله جدارچاه سایز ۱۴ اینچ ضخامت ۸ میل 285000 285000